Wat doet het vredeshuis?

Het Vredeshuis is in de eerste plaats een pluralistische gemeenschap, een ontmoetingsplaats voor al wie begaan is met vrede, met vreedzaam samenleven.

In het Vredeshuis gaan heel wat activiteiten door. Bij al deze activiteiten, zowel bij de ernstige gesprekken als bij de ontspanningsmomenten, trachten we, elk vanuit onze eigen achtergrond, misverstanden op te ruimen, meningsverschillen uit te praten.

Dit veronderstelt:

  • verdraagzaamheid, eigenlijk meer dan dat,: begrip hebben voor elkaar, respect hebben voor andere meningen,

  • luisterbereidheid,

  • afstappen van het eigen grote gelijk,

  • weten dat het besef dat men het verkeerd voorhad geen nederlaag betekent, maar een verrijking,

  • weten dat dé waarheid niet bestaat, maar dat waarheid vele aspecten heeft,

  • weten dat de wereld niet bestaat uit goeden en slechten, dat wie anders is niet slechter is dan wij,

  • concurrentiele opstelling vermijden.

Alleen op die manier komen we tot een echt gesprek, tot echte samenwerking.

 We zijn er van overtuigd dat langs het Vredeshuis die attitude doorsijpelt. Niettegenstaande de grote verscheidenheid van onze 1200 gezinnen-leden, niettegenstaande we geen enkel onderwerp, hoe delicaat ook, uit de weg gaan, is de sfeer er altijd ontspannen en minzaam.

Het Vredeshuis is een symbool geworden van openstaan voor de andere, van vreedzaam met elkaar omgaan.